UWAGA! Informacja dla uczestników zajęć w TOK

UWAGA! Informacja dla uczestników zajęć w TOK

Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach oraz dorosłych uczestników zajęć w TOK:

  • W razie dozoru epidemiologicznego nad dzieckiem lub podejrzenie jego kontaktu z osobą chorą na Covid-19 prosimy nie wysyłać dziecka na zajęcia w TOK.
  • W przypadku dorosłych uczestników, którzy mają dozór epidemiologiczny lub mieli podejrzenie kontaktu z osobą chorą na Covid-19 prosimy nie przychodzić na zajęcia/próby w TOK.
Facebook Youtube Instagram