TOK wśród beneficjentów programu "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021"

TOK wśród beneficjentów programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”

Wystartowaliśmy z realizacją projektu „Prawdziwy Dom Kultury” w ramach programu „Dom kultury + Inicjatywy lokalne”!

Spośród 232 wniosków samorządowych instytucji kultury z całego kraju złożonych do programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”, Narodowe Centrum Kultury wyłoniło 50 beneficjentów. Wśród nich znalazł się Tucholski Ośrodek Kultury, który otrzyma 100% wnioskowanej kwoty.

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne, to działanie dwuetapowe. Pierwszy etap, który właśnie trwa, polega na przeprowadzeniu wnikliwej diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Tuchola. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystamy aktywne metody badawcze, takie jak wywiady, ankiety, warsztaty czy spotkania. W badaniach wspierać nas będzie Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia oraz animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury, Monika Jastrzębska-Opitz. Na realizację pierwszej części zadania otrzymaliśmy 7 tys. zł.

Głównym celem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” jest stworzenie nowatorskich działań animacyjnych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Diagnoza ta przedstawi potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej Gminy Tuchola. Pomoże nam w odkryciu i pobudzeniu aktywności mieszkańców oraz umożliwi rozwój kapitału społecznego i kulturowego.

Do przewidywanych rezultatów jakościowych na pewno zaliczyć można zmianę wizerunku Ośrodka Kultury. Chcemy stworzyć placówkę otwartą na tucholską społeczność, która pozwoli na odkrywanie lokalnych talentów. Trwałym efektem projektu będzie zbudowanie sieci efektywnych kontaktów.

Drugi etap projektu, który wystartuje od lipca 2021 r., to działania mające na celu realizację od 3 do 7 inicjatyw, zaproponowanych przez mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 tys. złotych

Więcej informacji na temat badań już wkrótce!

Projekt UE Facebook Youtube Instagram