TOK w gronie grantobiorców projektu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury"

TOK w gronie grantobiorców projektu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

Tucholski Ośrodek Kultury został beneficjentem konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. TOK otrzyma 178 700,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pracownicy Tucholskiego Ośrodka Kultury podniosą kompetencje i zwiększą umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych. W ramach projektu TOK zostanie również doposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęło 1221 wniosków, 1019 przeszło pozytywną ocenę formalną i spośród nich wyłoniono 200 grantobiorców. Wniosek Tucholskiego Ośrodka Kultury uplasował się na 16 miejscu! 

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej. 

 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram