Teatr

Zespół Teatralny „Bajtuch”

Teatr istnieje od 1984 roku i prowadzony jest przez Hannę Krueger. Liczba osób w zespole
uzależniona jest od ilości ról w realizowanej sztuce – w skład grupy wchodzą
uczniowie szkół podstawowych. Próby teatrzyku odbywają się raz w tygodniu.
„Bajtuch” przygotowuje spektakle teatralne dla dzieci, a okazjonalnie także dla Klubu
Seniora „Jesień”. Organizowane są także wyjazdy z przygotowanym spektaklem do innych
placówek.
W 2017 roku w ramach ferii zimowych wystawiono sztukę pt. „Czarownica z szafy na
szczotki”. W roku sprawozdawczym trwały także próby do kolejnych przedstawień.
„Bajtuch” znany jest w środowisku uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, i przez lata
pracy zdobył ich sympatię.

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram