Rękotworki - informacje i dokumenty

Rękotworki – informacje i dokumenty

Uprzejmie informujemy, że od 7 września 2022 r. w TOK rozpoczynają się zajęcia plastyczne RĘKOTWORKI. Wszystkie zapisane dzieci zapraszamy o godzinie 16:00 (czas trwania zajęć 1,5 h).

Rodzice proszeni są o pobranie z sekretariatu lub strony internetowej TOK regulaminu i deklaracji udziału w zajęciach.  Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do dnia 6 września 2022 r. do sekretariatu. 

REGULAMIN (do pobrania)

DEKLARACJA (do pobrania)

Miesięczna opłata wynosi 50 zł. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Płatność należy uiścić do 10. dnia każdego miesiąca gotówką w kasie TOK (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00 – 15:30 lub przelewem na konto bankowe z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą zajęć i za jaki okres dokonywana jest opłata.

Nr konta bankowego TOK:

Bank Spółdzielczy w Tucholi nr rachunku: 22 8174 0004 0000 2886 2000 0001

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram