Przyjmujemy zgłoszenia na `Spotkania z Piosenką Dziecięcą`

Przyjmujemy zgłoszenia na `Spotkania z Piosenką Dziecięcą`
Tucholski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci do udziału w `Spotkaniach z Piosenką Dziecięcą`.

Organizator: Tucholski Ośrodek Kultury

Cele:
Prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych
Promocja dziecięcej twórczości wokalnej
Wyłonienie utalentowanych wokalnie dzieci
Konfrontacja pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu dla dzieci

Warunki uczestnictwa:
1. W `Spotkaniach z Piosenką` mogą wziąć udział dzieci do lat 15 – soliści, duety i zespoły wokalne (do oktetu włącznie) z terenu powiatu tucholskiego
2. Każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki
3. Na przesłuchania (11 V) obowiązuje własny akompaniament np. zarejestrowany na płycie CD, MD, instrumenty lub mieszany (półplayback + instrumenty)
4. Repertuar : organizatorzy pozostawiają dowolny wybór gatunków muzycznych, jednakże dostosowany do wieku wykonawcy
Uwaga!
Proponujemy bazować na gotowych podkładach muzycznych, dostępnych w sklepach na płytach CD, MD lub internecie
5. W razie potrzeby konsultacji udzielać będzie muzyk TOK – Piotr Talkowski po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. kom. 503688190
6. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, dojazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące

Ocena i nagrody:
1. Wykonawców oceniać będzie komisja w składzie minimum 3 osobowym, powołana przez organizatora
2. Kryteria oceny: warunki głosowe, muzykalność, interpretacja, dykcja, ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru
3. Przewiduje się nagrody i pamiątkowe dyplomy dla laureatów zaproszonych do udziału w Koncercie Galowym

Terminy:
do 27 IV 2016 r. – przesłanie kart zgłoszeń (wg załączonego wzoru) na adres TOK
11 V 2016 r. – 38. Spotkania z Piosenką Dziecięcą (środa) godz. 10.oo – przesłuchania – sala widowiskowa
30 V 2016 r. – godz. 11.oo – próba generalna (poniedziałek) Koncertu Galowego – sala widowiskowa
1 V 2016 r. – godz. 15.oo – Koncert Galowy Laureatów (środa) 38. Spotkań z Piosenką Dziecięcą
miejsce: tucholski rynek /w razie niesprzyjającej pogody sala widowiskowa TOK/

Adres organizatora:
Tucholski Ośrodek Kultury
Plac Zamkowy 8
89-500 Tuchola
tel/fax 52 / 3343388

$KARTA ZGŁOSZENIOWA W PLIKU PDF

Projekt UE Facebook Youtube Instagram