Przegląd twórczości plastycznej dzieci i młodzieży „JA PO PROSTU MAM TALENT”

Przegląd twórczości plastycznej dzieci i młodzieży  „JA PO PROSTU MAM TALENT”

Każdy wie, że Gmina Tuchola ma wielu utytułowanych i uzdolnionych artystów uhonorowanych wieloma nagrodami od szczebla gminnego do międzynarodowego. Czas, aby pochwalić się swoim talentem, pokazać ich artystyczny styl.

Takim miejscem będzie Przegląd twórczości plastycznej dzieci i młodzieży „Ja po prostu mam talent”, do którego wszystkie instytucje mogą wytypować swoje „artystyczne diamenty”. To wydarzenie pomoże w wymianie doświadczeń, obserwacji rozwoju artystycznego młodego pokolenia, podpatrzeniu ciekawych technik i rozwiązań artystycznych. Będzie też miejscem wymiany doświadczeń dla nauczycieli plastyki, kadry zajmującej się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży, entuzjastów „młodej sztuki”.

Wytypowane do wystawy prace będą profesjonalnie wypromowane oraz wystawione na wystawie oraz wernisażu z udziałem autorów, opiekunów i rodziców.

Cele przeglądu:

  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
  • popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów dzieci oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej.

 

W tym roku, ze wzglądu na przedłużający się czas pandemii, będziemy potrzebowali Waszej pomocy. To Wy macie wytypować najzdolniejszych uczniów/przedszkolaków z Waszych szkół i przedszkoli. To uproszczona procedura na ten rok.

Każda szkoła/przedszkole zgłosi do przeglądu maksymalnie dwoje wychowanków, którzy mają niebanalny styl artystyczny, talent z zakresie sztuk plastycznych. Następnie do 31 maja dostarczą trzy (szkoły) oraz dwie (przedszkola) prace swoich wychowanków podpisane metryczką, w której mają znaleźć się: imię i nazwisko artysty, jego wiek, klasa (uczniowie szkół), nauczyciel prowadzący oraz nazwa instytucji.

Tematyka prac, wielkość, technika – dowolne. Ważna jest ich jakość artystyczna, ponieważ zostaną wystawione i wydane w katalogu.

Wystawa zostanie otwarta 1.09.2021 roku w ramach 70.lecia obchodów TOK-u, a nagrodą będą zaproszenia na warsztaty artystyczne, które odbędą się na początku września 2021.

Mamy ogromną nadzieję, że organizowany przegląd będzie początkiem do stworzenia stypendium artystycznego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminy Tuchola.

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Piotrowska – instruktor TOK, email: k.piotrowska75@op.pl, tel. 698987884.

 

ORGANIZATORZY

                                                                                        

Projekt UE Facebook Youtube Instagram