Projekt w Raciążu zakończony

Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi zakończył realizację projektu pt.: `Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - grodziska Raciąż w gminie Tuchola`. Wartość dofinansowania wyniosła 14.166,00zł, a całkowita wartość projektu to 20.604,87 zł.

W ramach realizacji operacji wykonano szereg działań promocyjnych oraz zakupiono nowe wyposażenie wystawy o grodzie w Raciążu, jaka znajduje się w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu.

Zadania w ramach projektu:
– wykonanie rysunku promocyjnego na ścianie Wiejskiego Domu Kultury
– przygotowanie tekstów i grafiki do tablic informacyjnych, przygotowanie tekstu do informacji audio
– zakup kina domowego wraz z głośnikami
– wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo (zgodnie z przedmiarem) oraz zakup i montaż 5 zabezpieczeń witryn wystawienniczych (zamków patentowych)
– wykonanie postumentu pod rzeźbę woja
– opracowanie i nagranie na nośnik materiału audio
– wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu remontu, wyposażenia i promocji obiektu pełniącego funkcje muzeum położonego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu, gmina Tuchola
– wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu dla projektu remontu, wyposażenia i promocji obiektu pełniącego funkcje muzeum położonego w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu
– promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo:
– opracowanie graficzne i wykonanie tablic kierunkowo-informacyjnych oraz ich montaż w budynku WDK w Raciążu
– wykonanie opakowań na foldery informacyjne i ich montaż/dostarczenie do WDK w Raciążu
– wykonanie i montaż nalepek na okna w WDK w Raciążu
– opracowanie graficzne i wykonanie tablic informacyjnych merytorycznych oraz ich montaż w WDK w Raciążu
– zakup i przewóz znaków drogowych oraz montaż znaków drogowych
– wykonanie rzeźby woja

Galeria:Projekt w Raciążu zakończony

Projekt UE Facebook Youtube Instagram