PRAWDZIWY DOM KULTURY - konkurs inicjatyw - regulamin

PRAWDZIWY DOM KULTURY – konkurs inicjatyw – regulamin

Tucholski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych – grupy nieformalne, osoby prywatne, organizacje pozarządowe – do składania wniosków w ramach konkursu inicjatyw.

W ramach konkursu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu, to 7500 zł. Łączny budżet przeznaczony na realizację wyłonionych w konkursie inicjatyw wynosi 22 000 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 18 czerwca 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu. Poniżej do pobrania regulamin wraz załącznikami i wniosek.

Regulamin (doc)

Regulamin (pdf)

Wniosek (doc)

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram