Międzynarodowy Plener Artystyczny Tuchola – Mała Komorza 2024

Międzynarodowy Plener Artystyczny Tuchola – Mała Komorza 2024

Od 1 czerwca w gościnnych murach pałacu w Małej Komorzy zagoszczą: zapach farb, biel papieru i płócien oraz trójkąty sztalug. Po raz kolejny udało się zebrać artystów z całej Polski, z Tucholi i z partnerskiego miasta Olching na międzynarodowym plenerze artystycznym Tuchola – Mała Komorza 2024.

Plener, organizowany przez Tucholski Ośrodek Kultury, przy znaczącym wsparciu Burmistrza Tucholi pana Tadeusza Kowalskiego, ma na celu kontynuowanie tradycji spotkań malarskich w jakże malowniczych Borach Tucholskich.

W plenerze weźmie udział 17 artystów. Komisarzem artystycznym po raz drugi jest pan Adam Papke, któremu udało się zaprosić artystów z całej Polski. Z tucholskich artystów biorą udział osoby doświadczone w swej artystycznej pracy, jak i młode pokolenie artystów szukających swojej drogi w sztuce.

Dorobek artystyczny uczestników pleneru jest bardzo bogaty. Reprezentowane będzie gównie malarstwo i rysunek, ale także pojawią się fantastyczne formy z betonu. Plener także będzie służył edukacji młodzieży. Odbędą się warsztaty i konkurs dla młodych adeptów sztuki.

Efekty pracy artystów zaprezentujemy na wystawie 8 czerwca w pałacu w Małej Komorzy. Wernisaż o godzinie 17:00. Zapraszamy!

Projekt UE Facebook Youtube Instagram