Laptopy z projektu "Sieć na kulturę" już w TOK

Laptopy z projektu „Sieć na kulturę” już w TOK

Tucholski Ośrodek Kultury zakończył realizację projektu „Sieć na kulturę” w podregionie świeckim koordynowanego przez Fundację Wspierania Niezależnego Rozwoju. W ramach projektu dwoje pracowników TOK przeprowadziło szkolenia on-line z młodzieżą ucząc ich podstaw grafiki komputerowej. W rezultacie Tucholski Ośrodek Kultury został doposażony w 6 laptopów, które będą służyły m.in. do realizacji kolejnych szkoleń.

Dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

 

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram