KREATYWNE INSPIRACJE - informacja o pierwszych zajęciach

KREATYWNE INSPIRACJE – informacja o pierwszych zajęciach

Informujemy, że pierwsze zajęcia KREATYWNE INSPIRACJE odbędą się w poniedziałek 19 września 2022r. o godz. 16.15.

Deklaracje i regulamin do pobrania ze strony lub w sekretariacie TOK.

REGULAMIN (do pobrania)

DEKLARACJA (do pobrania)

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Koszt: 50 zł miesięcznie

Płatne do 10. dnia każdego miesiąca gotówką w kasie TOK  /od poniedziałku do piątku/ w godz. 9.00-15.30 lub przelewem na konto bankowe z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą zajęć i za jaki okres dokonywana jest opłata.

Nr konta bankowego TOK:

Bank Spółdzielczy w Tucholi nr rachunku:

22 8174 0004 0000 2886 2000  0001

Projekt UE Facebook Youtube Instagram