Kontynuacja zajęć baletowych

Kontynuacja zajęć baletowych

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021  wznawiamy zajęcia baletowe dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych.
Pierwsze zajęcia odbędą się w TOK 5 września br. /sobota/ w stałych godzinach.
Prosimy o potwierdzenie udziału dziecka w zajęciach osobiście, telefonicznie nr 52/3343388 lub mailowo, tok@tuchola.pl do dnia 3 września br.

W nowym roku szkolnym rodzice zobowiązani są do wypełnienia nowej deklaracji uczestnika i dostarczyć ją do TOK w nieprzekraczalnym terminie do 5 września lub wypełnioną zostawić u instruktora baletu.

Ponadto, ze względów bezpieczeństwa związanych z COVID-19, rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zajęć, a także przed każdymi zajęciami do wypełnienia i podpisania oświadczenia, które trzeba będzie złożyć u instruktora prowadzącego.
Deklaracja uczestnika, regulamin i oświadczenie COVID-19 na zajęcia baletowe dostępne są pod postem.

Miesięczna opłata wynosi 40 zł. Jest to kwota skalkulowana na grupę dzieci. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Płatne do 5. dnia każdego miesiąca gotówką w kasie TOK /od poniedziałku do piątku/ w godz. 9.00-15.30 lub przelewem na konto bankowe z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwy zajęć i za jaki okres dokonywana jest opłata.

Nr konta bankowego TOK:
Bank Spółdzielczy w Tucholi nr rachunku:
22 8174 0004 0000 2886 2000  0001

Pliki do pobrania w zakładce OFERTA ZAJĘĆ:

Oferta zajęć

Projekt UE Facebook Youtube Instagram