Dzień Dziecka

Dzień Dziecka
Sobotnia moc atrakcji.

Protokół komisji
oceniającej XXXV Spotkania z Piosenką Dziecięcą
organizowane przez Tucholski Ośrodek Kultury
w dniu 8 V 2013r.

Komisja w składzie:
Agnieszka Miklaszewska-Jarosz
Piotr Czarnecki
Dariusz Borzeszkowski

Wysłuchała 52 piosenki w wykonaniu 7 zespołów i 19 solistów
z Przedszkola Nr 1 i 2 oraz ze Szkół Podstawowych
Nr 3 i 5 w Tucholi, Legbądzie, Szlachcie ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie i Tucholskiego Ośrodka Kultury.

Do Koncertu Galowego Laureatów XXXV Spotkań z Piosenką Dziecięcą w dniu 1 VI 2013r. zakwalifikowano 27 piosenek.

Jury przyznało następujące wyróżnienia:

1/ Lenie Orłowskiej i zespołowi wokalnemu z Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tucholi
2/ Septetowi ? z Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach
(Martyna Szamocka, Marta Rak, Natalia Glaza, Katarzyna Treider, Mikołaj
Rynkowski, Aleksandra Lewandowska, Paulina Gatz)
3/ Urszuli Moraczewskiej z Przedszkola Nr 1 w Tucholi
4/ Franciszkowi Majnertowi z Przedszkola Nr 1 w Tucholi
5/ Patrycji Kądzieli z Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tucholi
6/ Dominice Sledz z Szkoły Podstawowej w Legbądzie
7/ Martynie Narloch z Tucholi
8/ Martynie Szamockiej z Gimnazjum w Śliwicach
9/ Ewie Talaśce z Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach

Komisja stwierdziła, że poziom tegorocznych Spotkań z Piosenką Dziecięcą był wyrównany, jednak zdecydowanie wyższy niż w ubiegłych latach.
Jury proponuje dobierać repertuar do wieku i możliwości wokalnych wykonawcy.
Zwraca uwagę na ruch sceniczny, który powinien być zgodny z rytmiką wykonywanej piosenki.
Ponadto dziękuje wszystkim instruktorom, opiekunom, nauczycielom za aktywność i osobiste zaangażowanie w przygotowanie wykonawców do występów.


Program festynu z okazji Dnia Dziecka
1 VI 2013r.

Godz. 15.oo ? Powitanie , program, zaproszenie do wszystkich atrakcji festynu

Ogłoszenie konkursu plastycznego ?Dzieciaki lubią zwierzaki ? moje ulubione zwierzątko? /15.15-15.45/

– Przedstawienie pt. ?Dziecięce marzenia? w wykonaniu ?Teatru
Nic Wspólnego? – rodziców z Przedszkola Nr 1 w Tucholi

Ok. godz. 16.oo – Koncert Galowy Laureatów 35. Jubileuszowych Spotkań z Piosenką Dziecięcą

Ok. godz. 17.3o
Występ cyrku ?Cool-Kids? z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

Po godz. 18.00
– Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ?Dzieciaki lubią zwierzaki ? moje ulubione zwierzątko?, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród

Na zakończenie
– Występ zespołu ?Teraz My? z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi
/piosenki: ?Ona tańczy dla mnie?, ?Konik na biegunach?/

Ponadto w trakcie festynu:
– Malowanie buziek farbami eko
– Przejażdżki i konkursy z nagrodami ? na gokartach
– Kramy i wesołe miasteczko

Galeria:Dzień Dziecka

Projekt UE Facebook Youtube Instagram