Do 21 września czekamy na prace konkursowe!

Do 21 września czekamy na prace konkursowe!

Przypominamy, że trwa przyjmowanie prac do Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich 2021.

Prace konkursowe należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 21 września 2021 roku.

Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców nieprofesjonalnych z terenu Borów Tucholskich, w tym młodzież od 16 roku życia.
Przyjmujemy zgłoszenia w następujących kategoriach:
– rzeźba w drewnie, płaskorzeźba;
– ptaszki, zabawki drewniane;
– haft kaszubski tradycyjny (różne szkoły);
-czepce, strój ludowy;
– plecionka;
-malarstwo na szkle i drzeworyt.

Pula nagród: I miejsce – 500 zł; II miejsce – 300 zł; III – miejsce 200 zł.

Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.

Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu w całości. 

REGULAMIN do pobrania: REGULAMIN Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w BT 2021 (KLIK)

 • PATRONAT  HONOROWY:
  Burmistrz Tucholi
  Starosta TucholskiORGANIZATOR:
  Tucholski Ośrodek Kultury

  WSPÓŁORGANIZATOR:
  Borowiackie Towarzystwo Kultury

  PARTNERZY:
  Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
  Bank Spółdzielczy w Tucholi

  PATRONAT MEDIALNY:
  Tygodnik Tucholski
  Czas Chojnic
  Radio Weekend
  Tucholanin.pl
  TOKiS Press

  Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt UE Facebook Youtube Instagram