DIGITALIZACJA: rzeźby Krystyny Sikorskiej-Derda

DIGITALIZACJA: rzeźby Krystyny Sikorskiej-Derda

Dudki, bociany, sowy i inne ptaki to prace w drewnie wykonane przez Krystynę Sikorską – Derda. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria:DIGITALIZACJA: rzeźby Krystyny Sikorskiej-Derda

Projekt UE Facebook Youtube Instagram