DIGITALIZACJA: rzeźby Artura Warszyńskiego

DIGITALIZACJA: rzeźby Artura Warszyńskiego

Żuraw, kopciuszek, sójka, sowa, pleszka, mysikrólik, remiz, zimorodek, wilga, sikorki, szczygieł, pliszka, kos, jaskółka, raniuszek i grubodziób to rzeźby ptaków wykonane przez Artura Warszyńskiego. Zapraszamy do obejrzenia bogatej galerii ptaków.

 

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria:DIGITALIZACJA: rzeźby Artura Warszyńskiego

Projekt UE Facebook Youtube Instagram