DIGITALIZACJA: prace Józefa Chełmowskiego

DIGITALIZACJA: prace Józefa Chełmowskiego

Do digitalizacji oprócz obrazów i haftów przekazane zostały także rzeźby. Pierwsze, które prezentujemy pochodzą ze zbiorów Zygmunta Kędzierskiego i są to prace Józefa Chełmowskiego. Prezentujemy Państwu 2 rzeźby:

– „Cherubin” z 1992r.

– „Czort w komynie” z 1993r.

oraz 3 obrazy na szkle z lat 1989-1992.

 

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria:DIGITALIZACJA: prace Józefa Chełmowskiego

Projekt UE Facebook Youtube Instagram