DIGITALIZACJA: obrazy Zenona Korytowskiego

DIGITALIZACJA: obrazy Zenona Korytowskiego

W ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0.” na początku 2020r. w Tucholskim Ośrodku Kultury odbyła się digitalizacja prac artystów z regionu. Pierwsze prace, które chcemy zaprezentować Państwu w wersji cyfrowej to obrazy olejne Zenona Korytowskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

– „Autoportret” 1983r.

– „Martwa natura” 2012r.

– „Spotkanie dwóch kobiet” 2000r.

– „Wiśniowy sad” 2016r.

– „Mężczyzna z trąbką”

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego

Galeria:DIGITALIZACJA: obrazy Zenona Korytowskiego

Projekt UE Facebook Youtube Instagram