DIGITALIZACJA: obrazy Małgorzaty Obuchowskiej

DIGITALIZACJA: obrazy Małgorzaty Obuchowskiej

Maj rozpoczynamy prezentacją zdigitalizowanych obrazów olejnych Małgorzaty Obuchowskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

– „Spacer” 2005

– „Pierwsze spotkanie z św. Teresą Wielką. O. Jacek” 2014

– „Tato patrz, już umiem” Cykl „RODO” (4) 2019

– „Ostatnie przymrozki „ / Piła 2019

– „W gorące przedpołudnie” Cykl „RODO” (9) 2020

 

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria: DIGITALIZACJA: obrazy Małgorzaty Obuchowskiej

Projekt UE Facebook Youtube Instagram