DIGITALIZACJA: hafty Łucji Chyła

DIGITALIZACJA: hafty Łucji Chyła

Haftowane czepce, serwety i torby to rękodzieło tworzone przez Łucję Chyła. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria:DIGITALIZACJA: hafty Łucji Chyła

Projekt UE Facebook Youtube Instagram