DIGITALIZACJA: hafty Barbary Karneckiej

DIGITALIZACJA: hafty Barbary Karneckiej

Serwety z haftem kaszubskim – szkoła tucholska, to prace Barbary Karneckiej. Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria: DIGITALIZACJA: hafty Barbary Karneckiej

Projekt UE Facebook Youtube Instagram