"Co można zdziałać ołówkiem"

„Co można zdziałać ołówkiem”

We wtorek 21 września 2021r. w Tucholskim Ośrodku Kultury odbyły się drugie warsztaty z cyklu „Rozwiń kolorowe skrzydła”. Po raz kolejny w pracowni plastycznej i na sali wystaw spotkali się nauczyciele i animatorzy, którzy dzięki zajęciom podnoszą umiejętności i kompetencje prowadzenia edukacji artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie pt. „Co można zdziałać ołówkiem” obejmowało szkice i takie pojęcia jak światłocień.

Galeria: Co można zdziałać ołówkiem

Projekt UE Facebook Youtube Instagram