Ceramikarnia - informacja o pierwszych zajęciach

Ceramikarnia – informacja o pierwszych zajęciach

Zapraszamy serdecznie na pierwsze zajęcia w pracowni ceramicznej CERAMIKARNIA, które odbędą się 3 października 2022r.

Grupa dziecięca – 15.30-17.00

Grupa dorosła – 17.00-18.30.

Deklaracje i regulamin do pobrania ze strony lub w sekretariacie TOK.

REGULAMIN (do pobrania)

DEKLARACJA (do pobrania)

DEKLARACJA DLA DOROSŁYCH (do pobrania)

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Koszt: 50 zł miesięcznie – opłata za wrzesień do 24 września 2022r. 

Płatne do 10. dnia każdego miesiąca gotówką w kasie TOK  /od poniedziałku do piątku/ w godz. 9.00-15.30 lub przelewem na konto bankowe z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą zajęć i za jaki okres dokonywana jest opłata.

Nr konta bankowego TOK:

Bank Spółdzielczy w Tucholi nr rachunku:

22 8174 0004 0000 2886 2000  0001

Projekt UE Facebook Youtube Instagram