Obchody święta patronki Tucholi za nami

Obchody święta patronki Tucholi za nami
W czwartek 20 lipca 2023 r. obchodziliśmy święto patronki Tucholi św. Małgorzaty
Po południu odbyła się msza św. w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Bożego Ciała w Tucholi, po której nastąpiły uroczystości przy pomniku św. Małgorzaty.
Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski wygłosił okolicznościowe przemówienie, a zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Poświęcono i rozdano również „Chleb św. Małgorzaty”.
 Po części oficjalnej publiczność mogła obejrzeć widowisko regionalne pt. „Goście jadą”.
Organizatorem wydarzenia było Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi.
Projekt UE Facebook Youtube Instagram